Spelling

Spelling wordt meestal verdeeld in de spelling van werkwoorden en 'niet' werkwoorden. Wanneer een kind het tempo van aanbieden van de spellingsregels in de groep niet kan bijhouden, is een spellingsachterstand snel opgelopen. Ook kan de oorzaak liggen in onderliggende problemen als dyslexie of een aandachtstoornis als ADD of ADHD. 

Door middel van een onderzoek is snel te achterhalen welke spellingsonderdelen problemen geven. De remedial teacher kan dan individueel met het kind aan de slag gaan om de spellingsachterstand aan te pakken.

Als er zich rondom spelling problemen voordoen in groep 3 kan dit niet los gekoppeld worden van het leren lezen. Een onderzoek naar onderliggende problemen bij spelling zal dan altijd in combinatie gaan met onderliggende problemen bij het leren lezen.

   

   

     

Irene remedial teaching | KVK 11070396 | M: info@irene-rt.nl | T: 06-48181346