Schrijven

Soms halen kinderen niet de cijfers die zij verdienen bij een dictee of ander soortige toets. Dit kan komen omdat de leerkracht het handschrift van het kind niet kan lezen. Door te beginnen bij de basisvaardigheden van het schrijven en het opnieuw aanbieden van de lettertrajecten kan het handschrift van een kind verbeterd worden. De remedial teacher kan hierbij helpen.

Ook bij problemen bij het leren schrijven kan de remedial teacher "zorg op maat" aanbieden.

   

   

     

Irene remedial teaching | KVK 11070396 | M: info@irene-rt.nl | T: 06-48181346