Rekenen

Wanneer een kind problemen ondervindt bij het leren rekenen zal altijd eerst worden nagegaan of de basisvaardigheden worden beheerst, omdat hier vaak de oorzaak ligt van rekenproblemen.

Door middel van onderzoek kan worden nagegaan welke basisvaardigheden het kind niet beheerst. Deze basisvaardigheden zijn van essentieel belang bij het kunnen rekenen op beginnersniveau en gevorderd niveau.

Verder kunnen kinderen vastlopen op specifieke onderdelen van rekenen als:
* meten
* geld
* klok kijken
* breuken
* procenten

   

   

     

Irene remedial teaching | KVK 11070396 | M: info@irene-rt.nl | T: 06-48181346