Cito-eindtoets

In groep 8 van de basisschool moeten veel kinderen de CITO eindtoets maken. Dit levert bij sommige kinderen de nodige stress op. Om deze stress te verminderen en kinderen zekerder aan de slag te laten gaan met deze toets, organiseer ik, 5 weken vooraf aan de toets, elke week een bijeenkomst.

Tijdens deze 5 bijeenkomsten laat ik de kinderen, in een groep van maximaal 6, kennismaken met de CITO-eindtoets. Het is geen inoefenen van reken- of taalvaardigheden. De kinderen bekijken een video en maken kennis met de manier van vragen stellen door CITO. Verder besteed ik aandacht aan ontspanningsoefeningen.

   

   

     

Irene remedial teaching | KVK 11070396 | M: info@irene-rt.nl | T: 06-48181346